Tag: الامارات العربية المتحدة، ايران، اسبرطة، اسرائيل، تركيا، تصفير الأعداء